Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Kinzalkomb 40 mg/12,5 mg tabletten

Werkzame stof: HYDROCHLOORTHIAZIDE
TELMISARTAN
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
MEGLUMINE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON (E 1201)
SORBITOL (D-)(E 420)


Registratienummer: EU/1/02/214
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 april 2002
Niet beschikbaar