Zoeken

Terug naar resultaatlijst

PritorPlus 40 mg/12,5 mg tabletten

Werkzame stof: HYDROCHLOORTHIAZIDE
TELMISARTAN


Registratienummer: EU/1/02/215
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 april 2002
Niet beschikbaar