Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Sabril 500 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: VIGABATRINE
ATC: N03AG04 - Vigabatrin
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 30 (E 1201)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 18857//13707
Land van herkomst: Italië
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 april 1995
Handelsvergunning houder: Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Niet beschikbaar