Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Gutron 5, tabletten 5 mg

Werkzame stof: MIDODRINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
MIDODRINE
ATC: C01CA17 - Midodrine
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
ZONNEGEEL FCF (E 110)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 16514
Procedurenummer: NL/H/0247/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 januari 1995
Handelsvergunning houder: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)
Niet beschikbaar