Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Droperidol Eureco-Pharma IV oplossing voor intraveneuze injectie 2,5 mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: DROPERIDOL
ATC: N05AD08 - Droperidol
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
WIJNSTEENZUUR, (L (+) Vorm) (E 334)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 126700//120914
Land van herkomst: Duitsland
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 april 2020
Handelsvergunning houder: Eureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2
2987 VD RIDDERKERK
Niet beschikbaar