Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Sabril 500 mg, filmomhulde tablet

Werkzame stof: VIGABATRINE
ATC: N03AG04 - Vigabatrin
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 30 (E 1201)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 123456//13707
Land van herkomst: Tsjechië
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 december 2018
Handelsvergunning houder: Dr. Fisher Farma B.V.
Schutweg 23
8243 PC LELYSTAD
Niet beschikbaar