Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ogivri 150 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: TRASTUZUMAB
Hulpstoffen: HISTIDINE, (L-)
HISTIDINEMONOHYDROCHLORIDE 1-WATER (L-)
MACROGOL 3350
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SORBITOL (D-)(E 420)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/18/1341
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 december 2018
Niet beschikbaar