Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Trazimera 150 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: TRASTUZUMAB


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/18/1295
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 juli 2018
Niet beschikbaar