Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Dehydrobenzperidol IV oplossing voor intraveneuze injectie 2,5 mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: DROPERIDOL
ATC: N05AD08 - Droperidol
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
WIJNSTEENZUUR, (L (+) Vorm) (E 334)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 120914
Procedurenummer: BE/H/0129/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 februari 2018
Handelsvergunning houder: Kyowa Kirin Holdings B.V.
Bloemlaan 2
2132 NP HOOFDDORP
Niet beschikbaar