Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Buprenorfine/Naloxon Mylan 2 mg/0,5 mg, tabletten voor sublinguaal gebruik

Werkzame stof: BUPRENORFINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
BUPRENORFINE
NALOXONHYDROCHLORIDE 2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
NALOXON
ATC: N07BC51 - Buprenorphine, Combinations
Hulpstoffen: ACESULFAAM KALIUM (E 950)
CITROENSMAAKSTOF
CITROENZUUR 1-WATER (E 330)
LACTOSE 1-WATER
LIMOENSMAAKSTOF
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MANNITOL (D-) (E 421)
MAÏSZETMEEL
POVIDON (E 1201)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
Farmaceutische vorm: Tablet voor sublinguaal gebruik
Toedieningsweg: Sublinguaal gebruik


Registratienummer: RVG 120721
Procedurenummer: SE/H/2066/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 03 juli 2018
Handelsvergunning houder: Mylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Niet beschikbaar