Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Telmisartan/Hydrochloorthiazide 40 mg/12,5 mg Focus, tabletten

Werkzame stof: HYDROCHLOORTHIAZIDE
TELMISARTAN
ATC: C09DA07 - Telmisartan And Diuretics
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MANNITOL (D-) (E 421)
MEGLUMINE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 25 (E 1201)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 119203
Datum verstrekking handelsvergunning: 29 juli 2016
Handelsvergunning houder: Focus Care Pharmaceuticals B.V.
Westzijde 416
1506 GM ZAANDAM
Niet beschikbaar