Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Accord 80 mg/12,5 mg tabletten

Werkzame stof: HYDROCHLOORTHIAZIDE
TELMISARTAN
ATC: C09DA07 - Telmisartan And Diuretics
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MANNITOL (D-) (E 421)
MEGLUMINE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
POVIDON K 30 (E 1201)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 116966
Procedurenummer: IE/H/0754/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 april 2016
Handelsvergunning houder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT
Niet beschikbaar