Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Midodrine HCl Brancaster 2,5 mg tabletten

Werkzame stof: MIDODRINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
MIDODRINE
ATC: C01CA17 - Midodrine
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 114951
Procedurenummer: NL/H/3123/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 maart 2015
Handelsvergunning houder: Brancaster Pharma Ireland Limited
Garadice House, 3-4 Fairview
D03 XOY5 DUBLIN 3 (IERLAND)