Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Telmisartan/HCT 40/12,5 mg Teva, tabletten

Werkzame stof: HYDROCHLOORTHIAZIDE
TELMISARTAN
ATC: C09DA07 - Telmisartan And Diuretics
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MANNITOL (D-) (E 421)
MEGLUMINE
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 30 (E 1201)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 113670
Procedurenummer: DK/H/2307/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 mei 2014
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar