Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Fluorouracil Accord 50 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Fluorouracil Accord en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


De naam van uw geneesmiddel is ‘Fluorouracil Accord 50 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie’, maar in het vervolg van deze bijsluiter wordt het ‘Fluorouracil Accord’ genoemd.

Wat is Fluorouracil Accord*
Dit middel bevat het werkzame bestanddeel fluorouracil. Het is een geneesmiddel voor kanker.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt*
Dit middelwordt gebruikt voor de behandeling van veel vormen van kanker die vaak voorkomen, met name darmkanker, slokdarmkanker, alvleesklierkanker, maagkanker, hoofd-en halskanker en borstkanker. Het kan in combinatie met andere kankerremmende middelen en bestraling worden gebruikt.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 6.3, 6.5, 6.6 en 9: 4 februari 2019

Registratienummer: RVG 100701
Procedurenummer: NL/H/4564/001
ATC: L01BC02 - Fluorouracil
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 01 oktober 2009
Handelsvergunning houder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT