Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Efudix, creme 50 mg/g

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Efudix en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Efudix crème wordt gebruikt voor de behandeling van huidaandoeningen zoals groei van de huid (keratose) en sommige eenvoudige vormen van huidkanker. Het werkzame bestanddeel 5-fluoro-uracil behoort tot de groep van cytostatica (dit zijn stoffen die gebruikt worden bij diverse vormen van kanker).

Efudix vernietigt kankercellen en pre-kankercellen, terwijl het weinig effect heeft op gezonde cellen.

Wanneer u Efudix gebruikt zal het huidoppervlak dat u behandelt waarschijnlijk rood worden. Vervolgens, kunnen er ontstekingen en zwellingen optreden, waarschijnlijk wat ongemak, een lichte beschadiging van de huid en uiteindelijk genezing. Dit is het te verwachten normale verloop bij behandeling en geeft juist aan dat Efudix werkt.

Een enkele keer is de reactie ernstiger (zie hoofdstuk 4. Mogelijke bijwerkingen).
Indien uw huiduitslag ernstiger wordt, u pijn voelt of indien u zich zorgen maakt, moet u uw arts raadplegen. Uw arts kan dan een andere crème voorschrijven om uw ongemak te verlichten.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 4.4 en 4.8: 3 februari 2020

Registratienummer: RVG 06292
ATC: L01BC02 - Fluorouracil
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 09 februari 1972
Handelsvergunning houder: Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM AMSTELVEEN
Niet beschikbaar