Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Dehydrobenzperidol IM oplossing voor intramusculaire injectie 2,5 mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: DROPERIDOL
ATC: N05AD08 - Droperidol
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
WATER, GEZUIVERD
WIJNSTEENZUUR, (L (+) Vorm) (E 334)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 04749
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 juli 1971
Handelsvergunning houder: Kyowa Kirin Holdings B.V.
Bloemlaan 2
2132 NP HOOFDDORP
Niet beschikbaar