Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Oxazepam Teva 10 mg, tabletten

Werkzame stof: OXAZEPAM
ATC: N05BA04 - Oxazepam
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POTATO STARCH (RI)
POVIDON (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 55829
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 augustus 1982
Handelsvergunninghouder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar