Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Emtriva 10 mg/ml, drank

Werkzame stof: EMTRICITABINE
Hulpstoffen: COTTON CANDY FLAVOUR F-9967
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
METHYLPARAHYDROXYBENZOAAT (E 218)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 1-WATER (E 339)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520) 20 mg/ml
PROPYLPARAHYDROXYBENZOAAT (E 216)
WATER, GEZUIVERD
XYLITOL (E 967)
ZONNEGEEL FCF (E 110)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/03/261
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 oktober 2003
Niet beschikbaar