Zoeken

Terug naar resultaatlijst

EpiPen Junior 150 microgram/dosis, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen 0,5 mg/ml

Werkzame stof: ADRENALINE
ATC: C01CA24 - Epinephrine
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 32726
Procedurenummer: SE/H/0137/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 april 2006
Handelsvergunning houder: Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM AMSTELVEEN
Niet beschikbaar