Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Laurus 200 mg/245 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: EMTRICITABINE
TENOFOVIRDISOPROXILFUMARAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
TENOFOVIRDISOPROXIL
ATC: J05AR03 - Tenofovir Disoproxil And Emtricitabine
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 0-WATER
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 124049
Procedurenummer: DK/H/2998/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 maart 2020
Handelsvergunning houder: Laurus Generics GmbH
Van-der-Smissen-Strasse 1
22767 HAMBURG (DUITSLAND)
Niet beschikbaar