Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Aurobindo 200 mg/245mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: EMTRICITABINE
TENOFOVIRDISOPROXILFUMARAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
TENOFOVIRDISOPROXIL
ATC: J05AR03 - Tenofovir Disoproxil And Emtricitabine
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
LACTOSE 0-WATER
MANNITOL (D-) (E 421)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 122554
Procedurenummer: PT/H/1922/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 januari 2020
Handelsvergunning houder: Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN BAARN
Niet beschikbaar