Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Symtuza 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: COBICISTAT
DARUNAVIRETHANOLAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
DARUNAVIR
EMTRICITABINE
TENOFOVIRALAFENAMIDEFUMARAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
TENOFOVIRALAFENAMIDE
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MACROGOL 4000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/17/1225/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 september 2017
Niet beschikbaar