Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Sandoz 200 mg/245 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: EMTRICITABINE
TENOFOVIRDISOPROXIL
ATC: J05AR03 - Tenofovir Disoproxil And Emtricitabine
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 118839
Procedurenummer: FI/H/0910/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 mei 2017
Handelsvergunning houder: Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Niet beschikbaar