Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: EMTRICITABINE
RILPIVIRINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
RILPIVIRINE
TENOFOVIRALAFENAMIDEFUMARAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
TENOFOVIRALAFENAMIDE
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POLYSORBAAT 20 (E 432)
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
POVIDON (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/16/1112
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 juni 2016
Niet beschikbaar