Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan 200 mg/245 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: EMTRICITABINE
TENOFOVIRDISOPROXILMALEAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
TENOFOVIRDISOPROXIL


Registratienummer: EU/1/16/1133
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 december 2016
Niet beschikbaar