Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Descovy 200 mg/10 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: EMTRICITABINE
TENOFOVIRALAFENAMIDEFUMARAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
TENOFOVIRALAFENAMIDE
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/16/1099
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 april 2016
Niet beschikbaar