Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Somatuline AutoSolution 120 mg, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: LANREOTIDEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

LANREOTIDE
ATC: H01CB03 - Lanreotide
Hulpstoffen: AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 129103//26303
Land van herkomst: België
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 december 2021
Handelsvergunninghouder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar