Zoeken

Terug naar resultaatlijst

ABIRATERON DOC 250 mg, tabletten

Werkzame stof: ABIRATERONACETAAT
ATC: L02BX03 - Abiraterone
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
POVIDON K 30 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 125598
Procedurenummer: NL/H/4967/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 juni 2021
Handelsvergunning houder: DOC Generici S.r.l.
Via Filippo Turati 40
20121 MILANO (ITALIË)
Niet beschikbaar