Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aktiprol 50 mg tabletten

Werkzame stof: AMISULPRIDE
ATC: N05AL05 - Amisulpride
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 129591//122727
Land van herkomst: Tsjechië
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 mei 2022
Handelsvergunninghouder: Orifarm A/S
Energivej 15
5260 ODENSE (DENEMARKEN)
Niet beschikbaar