Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Atripla, filmomhulde tablet 600/200/245 mg

Werkzame stof: EFAVIRENZ
EMTRICITABINE
TENOFOVIRDISOPROXILFUMARAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

TENOFOVIR


Registratienummer: EU/1/07/430
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 december 2007
Niet beschikbaar