Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Savene 500 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: DEXRAZOXAAN HYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met

DEXRAZOXAAN
Hulpstoffen: KALIUMCHLORIDE
MAGNESIUMCHLORIDE 6-WATER (E 511)
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMGLUCONAAT (E 576)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/06/350
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 juli 2006
Niet beschikbaar