Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lormetazepam Teva 1 mg, tabletten

Werkzame stof: LORMETAZEPAM
ATC: N05CD06 - Lormetazepam
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 25 (E 1201)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 56771
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 oktober 1989
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar