Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Chlooramfenicol 5 mg/ml Teva, oogdruppels

Werkzame stof: CHLOORAMFENICOL
ATC: S01AA01 - Chloramphenicol
Hulpstoffen: BENZALKONIUMCHLORIDE
BOORZUUR (E 284)
BORAX 10-WATER (E 285)
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Oogdruppels, oplossing
Toedieningsweg: Oculair gebruik


Registratienummer: RVG 56086
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 mei 1986
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar