Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Fenobarbital Teva 25 mg, tabletten

Werkzame stof: FENOBARBITAL
ATC: N03AA02 - Phenobarbital
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TARWEZETMEEL
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 52098
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 december 1992
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar