Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lidocainehydrochloride 10 mg/ml, injectievloeistof

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT ZIJN Lidocaïnehydrochloride 10 mg/ml en Lidocaïnehydrochloride 20 mg/ml EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT?

Lidocaïnehydrochloride is een emulsie die gebruikt wordt voor injectie. Lidocaïnehydrochloride is een kortwerkend narcosemiddel (anestheticum).
Lidocaïnehydrochloride is verkrijgbaar in polyethyleen ampullen met een volume van 10 ml of van 20 ml.
Lidocaïnehydrochloride 10 mg/ml en Lidocaïnehydrochloride 20 mg/ml worden gebruikt om:  Gevoelloosheid te verkrijgen in een bepaald gebied door : -het aanbrengen van lidocaïnehydrochloride in of rondom een gebied waarin gevoelloosheid wordt vereist (infiltratie-anesthesie)
-het aanbrengen van lidocaïnehydrochloride rondom een perifere zenuw (geleidingsanesthesie) -het uitschakelen van het overeenkomstige deel van het zenuwstelsel door middel van lidocaïnehydrochloride (regionale anesthesie)  Voorkoming en behandeling van ritmestoornissen (aritmieën) in de hartkamer (ventrikel) bij een hartinfarct (myocardinfarct)  Ritmestoornissen in de hartkamer die optreden tijdens een operatie en/of diagnostisch onderzoek van het hart
 Ritmestoornissen in de hartkamer na cardioversie (het toedienen van elektrische schokken aan het hart ter onderdrukking van een aanval van versnelde hartslag (tachycardie) of van hartritmestoornissen (fibrillatie)), digitalis intoxicatie (vergiftiging door digitalis, een plantaardige stof met krachtige werking op het hart) of tijdens narcose.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 17 september 2018

Registratienummer: RVG 51673
ATC: N01BB02 - Lidocaine
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 12 mei 1982
Handelsvergunning houder: Fresenius Kabi Nederland B.V.
Amersfoortseweg 10 E
3712 BC HUIS TER HEIDE
Niet beschikbaar