Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Promethazine ACE 25 mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
PROMETHAZINE
ATC: R06AD02 - Promethazine
Hulpstoffen: ASCORBINEZUUR (L-) (E 300)
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 50249
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juni 1992
Handelsvergunning houder: ACE Pharmaceuticals B.V.
Schepenveld 41
3891 ZK ZEEWOLDE Schepenveld 41
3891 ZK ZEEWOLDE ()
Niet beschikbaar