Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Simvastatine 10 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: SIMVASTATINE
ATC: C10AA01 - Simvastatin
Hulpstoffen: BUTYLHYDROXYANISOL (E 320)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 0-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 33958
Procedurenummer: NL/H/0869/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 juni 2006
Handelsvergunning houder: BioOrganics BV
Microweg 22
6545 CM NIJMEGEN