Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Sertraline Aurobindo 100 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: SERTRALINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met

SERTRALINE
ATC: N06AB06 - Sertraline
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 33644
Procedurenummer: UK/H/0863/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 januari 2008
Handelsvergunning houder: Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN BAARN