Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Leuproreline Sandoz depot 1 maand 3,6 mg, implantaat voor één maand

Werkzame stof: LEUPRORELINEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
LEUPRORELINE
ATC: L02AE02 - Leuprorelin
Hulpstoffen: MELKZUUR(D,L)-GLYCOLZUUR COPOLYMEER
Farmaceutische vorm: Implantaat
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 33195
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 januari 2009
Handelsvergunning houder: Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE