Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Haemate P 1200 IE vWF / 500 IE FVIII, Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie of infusie

Werkzame stof: FACTOR VIII, HUMAAN
VON WILLEBRAND FACTOR, HUMAAN
ATC: B02BD06 - Von Willebrand Factor And Coagulation Factor VIII In Combination
Hulpstoffen: GLYCINE (E 640)
HUMAAN ALBUMINE
NATRIUMCHLORIDE
SODIUM CITRATE, HYDRATE FORM UNKNOWN (E 331) (RI)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie, Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 32917
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 juli 2006
Handelsvergunning houder: CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76
D-35041 MARBURG (DUITSLAND)
Niet beschikbaar