Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Alfuzosine HCl CF 10 mg, tabletten met verlengde afgifte

Werkzame stof: ALFUZOSINEHYDROCHLORIDE
ATC: G04CA01 - Alfuzosin
Hulpstoffen: HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POVIDON (E 1201)
Farmaceutische vorm: Tablet met verlengde afgifte
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 31128
Procedurenummer: NL/H/0677/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 juli 2004
Handelsvergunning houder: Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR