Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Leuproreline Sandoz depot 3 maanden 5 mg, implantaat

Werkzame stof: LEUPRORELINEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

LEUPRORELINE
ATC: L02AE02 - Leuprorelin
Hulpstoffen: POLY(DL-MELKZUUR)
Farmaceutische vorm: Implantaat
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 30594
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 augustus 2006
Handelsvergunning houder: Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE