Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Octaplex 500 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: FACTOR II, HUMAAN
FACTOR IX, HUMAAN
FACTOR VII, HUMAAN
FACTOR X, HUMAAN
PROTEÏNE C, HUMAAN
PROTEÏNE S, HUMAAN
ATC: B02BD01 - Coagulation Factor IX, II, VII And X In Combination
Hulpstoffen: HEPARINE NATRIUM
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Parenteraal, Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 30499
Procedurenummer: DE/H/0464/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 februari 2010
Handelsvergunning houder: Octapharma GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 11
40764 LANGENFELD (DUITSLAND)
Niet beschikbaar