Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lucrin PDS Depot 1 maand 3,75 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: LEUPRORELINEACETAAT
ATC: L02AE02 - Leuprorelin
Hulpstoffen: AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
GELATINE (E 441)
MANNITOL (D-) (E 421)
MELKZUUR(D,L)-GLYCOLZUUR COPOLYMEER
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 30197
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 november 2004
Handelsvergunning houder: AbbVie B.V.
Wegalaan 9
2132 JD HOOFDDORP
Niet beschikbaar