Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tobradex, oogdruppels

Werkzame stof: DEXAMETHASON
TOBRAMYCINE
ATC: S01CA01 - Dexamethasone And Antiinfectives
Hulpstoffen: BENZALKONIUMCHLORIDE
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
HYDROXYETHYLCELLULOSE
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMSULFAAT 0-WATER (E 514 (I))
TYLOXAPOL
WATER, GEZUIVERD
ZWAVELZUUR (E 513)
Farmaceutische vorm: Oogdruppels, suspensie
Toedieningsweg: Oculair gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 29111//14223
Land van herkomst: Griekenland
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 maart 2003
Handelsvergunning houder: Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Niet beschikbaar