Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Sotalol HCl 80 PCH, tabletten 80 mg

Werkzame stof: SOTALOLHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
SOTALOL
ATC: C07AA07 - Sotalol
Hulpstoffen: INDIGOKARMIJN (E 132)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
POVIDON K 30 (E 1201)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 28268
Procedurenummer: NL/H/5000/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 juli 2003
Handelsvergunning houder: Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar