Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Terazosine 5 PCH, tabletten 5 mg

Werkzame stof: TERAZOSINEHYDROCHLORIDE 2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
TERAZOSINE
ATC: G04CA03 - Terazosin
Hulpstoffen: CROSPOVIDON (E 1202)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
POVIDON K 30 (E 1201)
TALK (E 553 B)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 26358
Procedurenummer: UK/H/0414/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 november 2001
Handelsvergunning houder: Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar