Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Hydroxyurea medac, 500 mg harde capsules

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE
ATC: L01XX05 - Hydroxycarbamide
Hulpstoffen: CALCIUMCITRAAT 4-WATER
DINATRIUMWATERSTOFCITRAAT 1,5 WATER
GELATINE (E 441)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Capsule, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 25876
Procedurenummer: SE/H/0231/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 04 oktober 2006
Handelsvergunning houder: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstrasse 6
D-22880 WEDEL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar