Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Famotidine Apotex 20 mg, tabletten

Werkzame stof: FAMOTIDINE
ATC: A02BA03 - Famotidine
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 25580
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juni 2000
Handelsvergunning houder: Apotex Europe BV
Archimedesweg 2
2333 CN LEIDEN
Niet beschikbaar